AGA

Plan de integritate al SC Piața Prim Com S.A. Mediaș

Cod etic și de integritate al personalului angajat Piata Prim Com S.A.

Anunț privind selecția membrilor CA la S.C. Piața Prim Com S.A.

Cod etic si de integritate - 2023 (data publicării 31.05.2023)

Cod etic si de integritate - 2022 (data publicării 26.05.2022)

Cod etic si de integritate - 2021 (data publicării 27.05.2021)

 

Hotarâre AGA - 27.05.2024 (data publicării 27.05.2024)

 

Hotarâre AGA - 29.03.2024 (data publicării 29.03.2024)

Hotarâre AGA și anexă - 22.12.2023 (data publicării 22.12.2023)

Hotarâre AGOA - 29.11.2023 (data publicării 29.11.2023)

Hotărâre AGOA - 27.07.2023 (data publicării 27.07.2023)

Hotărâre AGA - 30.06.2023 (data publicării 30.06.2023)

Hotărâre AGOA - 25.05.2023 (data publicării 25.05.2023)

Hotărâre AGA - 30.01.2023 (data publicării 30.01.2023)

Hotărâre AGA - 25.05.2022 (data publicării 26.05.2022)

Hotărâre AGOA - 01.03.2021

Hotărâre AGOA - 13.05.2021 (data publicării 13.05.2021)

Hotărâre AGOA - 25.05.2021 (data publicării 26.05.2021)

Hotărâre AGEA - 02.06.2021 (data publicării 04.06.2021)

Hotărâre AGA - 17.12.2021 (data publicării 17.12.2021)

Regulament de organizare si functionare al Consiliului de Administratie la S.C. Piata Prim Com S.A. Medias - iunie 2021 (data publicării 03.06.2021)

 

Situatii financiare anuale

Declaratie conform articolului 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 (data publicării 26.05.2024)

Situatia modificarii capitalului propriu la data de 31.12.2023 (data publicării 26.05.2024)

Situatia fluxului de Trezozerie (data publicării 26.05.2024)

Prima pagina Bilant (data publicării 26.05.2024)

Raportul auditorului independent (data publicării 26.05.2024)

Raportul de gestiune al administratorilor (data publicării 26.05.2024)

Note Bilant (data publicării 26.05.2024)

Balanta la data de 31.12.2023 (data publicării 26.05.2024)

Hotarare AGA din data de 27.05.2024 (data publicării 27.05.2024)

Declaratie conform articolului 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 (data publicării 26.05.2023)

Situatia modificarii capitalului propriu la data de 31.12.2022 (data publicării 26.05.2023)

Situatia fluxului de Trezozerie (data publicării 26.05.2023)

Prima pagina Bilant (data publicării 26.05.2023)

Raportul auditorului independent (data publicării 26.05.2023)

Raportul de gestiune al administratorilor (data publicării 26.05.2023)

Note Bilant (data publicării 26.05.2023)

Balanta la data de 31.12.2022 (data publicării 26.05.2023)

Hotarare AGA din data de 25.05.2023 (data publicării 26.05.2023)

Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2022 (data publicării 26.05.2023)

Raportul Consiliului de Administratie pentru semestrul II al anului 2022 (data publicării 26.05.2023)

 

Declaratie conform articolului 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 (data publicării 27.05.2022)

Situatia modificarii capitalului propriu la data de 31.12.2021 (data publicării 27.05.2022)

Situatia fluxului de Trezozerie (data publicării 27.05.2022)

Prima pagina Bilant (data publicării 27.05.2022)

Raportul auditorului independent (data publicării 27.05.2022)

Raportul de gestiune al administratorilor (data publicării 27.05.2022)

Note Bilant (data publicării 27.05.2022)

Balanta la data de 31.12.2021 (data publicării 27.05.2022)

Hotarare AGA din data de 25.05.2022 (data publicării 27.05.2022)

Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2021 (data publicării 27.05.2022)

Raportul Consiliului de Administratie pentru semestrul II al anului 2021 (data publicării 27.05.2022)

 

Raportul Consiliului de Administratie pentru semestrul I al anului 2021 (data publicării 03.09.2021)

Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2020 (data publicării 31.05.2021)

Raportul Consiliului de Administratie pentru semestrul II al anului 2020 (data publicării 31.05.2021)

Declaratie conform articolului 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 (data publicării 27.05.2021)

Situatia modificarii capitalului propriu la data de 31.12.2020 (data publicării 27.05.2021)

Situatia fluxului de Trezozerie (data publicării 27.05.2021)

Prima pagina Bilant (data publicării 27.05.2021)

Raportul auditorului independent (data publicării 27.05.2021)

Raportul de gestiune al administratorilor la data de 31.12.2020 (data publicării 27.05.2021)

Note Bilant (data publicării 27.05.2021)

Balanta la data de 31.12.2020 (data publicării 27.05.2021)

Hotarare AGA din data de 25.05.2021 (data publicării 27.05.2021)

 

Convocator și materiale supuse aprobării acționarilor - Ședința AGOA - 20 iulie 2020

Raportul Cons. de Administratie Sem. I 2020

Hotarare AGOA - 20.07.2020

Raportul auditorului independent

Raport CA - 2019

 

Scrisoare de așteptări - 2021

Regulament de organizare si functionare al Consiliului de Administratie la S.C. Piata Prim Com S.A. Medias - mai 2020

Regulament de organizare si functionare al Consiliului de Administratie la S.C. Piata Prim Com S.A. Medias - iulie 2019

Raportul Consiliului de Administratie de la data de 31.12.2018

Situatia fluxurilor de Trezorerie - 31.12.2018

Raportul consiliului de administratie pe anul 2018 Semestrul II

Raport anual 2018 al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al S.C. Piata Prim-Com S.A. Medias

Raport de gestiune al administratorilor la data de 31.12.2018

Raport de audit Piata Prim-Com S.A. - 31.12.2018

Note Piata Prim-Com S.A. - 31.12.2018

Balanta de verificare a conturilor sintetice - decembrie 2018

Situatia modificarilor capitalului propriu la data de 31.12.2018

Declaratie - 31.12.2018

 

Hotararea Nr. 1 AGA S.C. Piata Prim Com S.A. Medias din data de 28.05.2019

Hotararea Nr. 1 AGA S.C. Piata Prim Com S.A. Medias din data de 28.03.2019

Hotararea Nr. 1 AGA S.C. Piata Prim Com S.A. Medias din data de 18.10.2018

Hotararea Nr. 1 AGA S.C. Piata Prim Com S.A. Medias din data de 29.08.2018

Anunt de selectie membru CA pentru Piata Prim Com S.A. Medias - iunie 2018

Raportul auditorului independent 31.12.2017

Codul etic si de integritate

Anunt de selectie Director General pentru Piata Prim Com S.A. Medias

Hotararea Nr. 1 AGA S.C. Piata Prim Com S.A. Medias din data de 11.06.2018

Componenta initiala a planului de selectie pentru postul vacant de administrator in cadrul S.C. Piata Prim Com S.A. Medias

Hotararea Nr. 2 AGA S.C. Piata Prim Com S.A. Medias din data de 10.05.2018

Hotararea Nr. 1 AGA S.C. Piata Prim Com S.A. Medias din data de 14.05.2018

Bugetul de venituri și cheltuieli 2018

Tabel remunerație director general și membrii CA

CV Vulcan Maria

CV Carmen Felicia Lazăr

CV Istrate Teodor

Hotararea Nr. 1 AGA S.C. Piata Prim Com S.A. Medias din data de 25.01.2018

Hotararea Nr. 5 AGEA S.C. Piata Prim Com S.A. Medias din data de 26.10.2017

Hotararea Nr. 4 AGA S.C. Piata Prim Com S.A. Medias din data de 15.05.2017

Hotararea Nr. 3 AGA S.C. Piata Prim Com S.A. Medias din data de 26.06.2017

Hotararea Nr. 2 AGA S.C. Piata Prim Com S.A. Medias din data de 15.05.2017

Hotararea Nr. 1 AGA S.C. Piata Prim Com S.A. Medias din data de 15.05.2017

Raport de gestiune al administratorilor S.C. Piata Prim Com S.A. Medias din data de 31.12.2016

Raportul auditorului independent din data de 31.12.2016

Situatii financiare anuale din data de 31.12.2016

Hotararea Nr. 6 AGA S.C. Piata Prim Com S.A. Medias din data de 19.12.2017

Raport cons. de administratie la 30.06.2019